Do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. To unikatowe badanie ukazujące portret kraju wraz z demograficzną, społeczną i ekonomiczną strukturą jego mieszkańców w określonym czasie. Spisy przeprowadzane są co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W związku z powyższym, w ramach pomocy mieszkańcom, Wójt Gminy Zduny – Gminny Komisarz Spisowy po raz kolejny organizuje Mobilne Miejsca Spisowe. Spisu dokonywali będą pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi w następujących terminach:

? 06 września 2021 r. (poniedziałek) ? Dom Ludowy w Wierznowicach w godz. 09:00 ? 14:00

? 09 września 2021 r. (czwartek) – Dom Ludowy w Zdunach (OSP Zduny) w godz. 09:00 ? 14:00

? 16 września 2021 r. (czwartek) ? Dom Ludowy w Bąkowie Górnym w godz. 09:00 ? 14:00

? 17 września 2021 r. (piątek) – Dom Ludowy w Maurzycach w godz. 09:00 ? 14:00

? 28 września 2021 r. (wtorek) ? SPISOBUS – parking przy Sklepie Carrefour Express i Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach w godz. 09:00-14:00

Osoby, które będą chciały skorzystać z powyższej formy spisania się muszą zgłosić się z dowodem osobistym, Nr PESEL domowników i posiadać wiedzę m.in. o roku budowy oraz powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Respondencie pamiętaj! Udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny (art.57 ustawy o statystyce powszechnej). Spisać można się w dowolnym miejscu spisowym.

WÓJT
/-/ Krzysztof Skowroński

Skip to content