REGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ “WOKALNE KONFRONTACJE” 2020 – ARCHIWUM

Q

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy nieaktywny

04/12/2020. 00:01 – upłynął termin zgłoszeń w Regionalnym Festiwalu Piosenki Polskiej “Wokalne Konfrontacje” online, Zduny 2020

REGULAMIN

Organizatorzy:

– Wójt Gminy Zduny

– Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny

 

Cel imprezy:

 1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego osób uzdolnionych wokalnie.
 2. Wymiana doświadczeń wokalnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Propagowanie twórczości artystycznej, kreatywności osób śpiewających.
 4. Poszukiwanie nowych aranżacji i interpretacji.
 5. Popularyzacja piosenki polskiej.

 

Terminy i miejsce imprezy:

 • do 3.12 (czwartek) – termin (nieprzekraczalny!) dostarczania zgłoszeń.
 • 5.12. (sobota) – przesłuchania nagrań konkursowych, werdykt Jury Festiwalu.

 

Komisja konkursowa odtwarza nagrania w sali widowiskowej Domu Kultury w Zdunach. Organizator zobowiązuje się do prezentacji wszystkich zgłoszeń konkursowych na swojej oficjalnej stronie www.bdkzduny.pl Laureaci nagrody zdobyte na Festiwalu będą mogli obierać w dniach 7-11.12.2020r. w siedzibie Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny, w godzinach 10.00-18.00 (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna).

 

Uczestnicy:

W festiwalu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani bez względu na wiek z terenu powiatu łowickiego i ościennych. Konkurs adresowany jest do solistów, którzy podzieleni zostaną na następujące kategorie wiekowe
(o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia):                                                 

 •        kategoria I     –   6 – 9 lat                                                               
 •        kategoria II    – 10 – 12 lat                                      
 •        kategoria III   – 13 – 15 lat                                    
 •        kategoria  IV  – młodzież powyżej 16 lat i dorośli                                                                 

 

Warunki  uczestnictwa:

 1. By przystąpić do konkursu należy nagrać wokalną prezentację, zamieścić film w serwisie YouTube i wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie bdkzduny.pl/wokalnekonfrontacje
 2. W formularzu oprócz danych wykonawcy i informacji o wykonywanym utworze należy zamieścić link do nagrania konkursowego.
 3. Do konkursu przyjmowane są zgłoszenia indywidualne, poprzez szkoły, ośrodki kultury oraz inne instytucje.
 4. Uczestnicy występują (na nagraniu) bez wsparcia chórku z akompaniatorem lub podkładem muzycznym.
 5. Dopuszcza się możliwość występu bez akompaniamentu oraz z akompaniamentem zespołowym.
 6. Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór w języku polskim, o dowolnej tematyce, dostosowany  do jego wieku. Czas trwania do 6 min.
 7. Uczestnicy nie mogą wykonywać utworów ludowych oraz prezentowanych przez siebie na poprzednim festiwalu w Zdunach.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania, nagrania, przesłania zgłoszenia.

 

Ocena i nagrody:

 1. Jury konkursu powołuje organizator.
 2. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
  • dobór repertuaru,
  • walory wokalne,
  • umiejętności warsztatowe,
  • interpretacja utworu,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 3. Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 4. Decyzją jury i organizatora mogą być przyznane nagrody specjalne.
 5. Decyzja jury jest ostateczna.
 6. Nagrodę specjalną Wójta Gminy Zduny przyzna Pan Krzysztof Skowroński. Laureat nagrody zostanie wyłoniony spośród wszystkich uczestników konkursu.

 

Uwagi końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku oraz danych wykonawcy i opiekuna  w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
 2. Uczestnicy konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia.
 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
 4. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator:

 

 

 

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny;  99-440 Zduny 1F

 

tel.  46/838-76-08,  838-74-16,  www.bdkzduny.pl,  e-mail: bdk@bdkzduny.pl