IV REGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ „WOKALNE KONFRONTACJE” ZDUNY 2023

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ MINĄŁ

Wokalne Konfrontacje”

IV REGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ

Zduny  2023

 

REGULAMIN FESTIWALU

Organizatorzy:

 • Wójt Gminy Zduny Krzysztof Skowroński
 • Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny

 

Cel imprezy:

 1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego osób uzdolnionych wokalnie.
 2. Wymiana doświadczeń wokalnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Propagowanie twórczości artystycznej, kreatywności osób śpiewających.
 4. Poszukiwanie nowych aranżacji i interpretacji.
 5. Popularyzacja piosenki polskiej.

 

Terminy i miejsce imprezy:

–   do 28 listopada 2023 r. (wtorek) – termin (nieprzekraczalny!) dostarczania zgłoszeń.

–   2 grudnia 2023 r. (sobota) – przesłuchania konkursowe, sala widowiskowa DK.

–   3 grudnia 2023 r. – 15.00 (niedziela) – koncert galowy, wręczenie nagród.

Festiwal odbędzie się w budynku Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny, Zduny 1F, 99-440 Zduny, przy drodze krajowej nr 92.

Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w godzinach 10.00 – 16.00.  Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięć w tych godzinach, wynikających z liczby zgłoszonych uczestników.

Godziny przesłuchań poszczególnych kategorii zostaną podane po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.

 

Uczestnicy:

W festiwalu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani bez względu na wiek z terenu powiatu łowickiego i ościennych, czyli powiatu sochaczewskiego, gostynińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, skierniewickiego, żyrardowskiego, zgierskiego i brzezińskiego. Konkurs adresowany jest do solistów, którzy podczas przesłuchań podzieleni są na następujące kategorie wiekowe (o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia):                                  

–  kategoria I     –  5-9 lat                                                                      

–  kategoria II    – 10-15 lat                                                                         

–  kategoria  III  – młodzież powyżej 16 lat i dorośli                      

                            

Warunki  uczestnictwa:

 1. By przystąpić do konkursu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie https://bdkzduny.pl/wokalnekonfrontacje/
 2. Do konkursu przyjmowane są zgłoszenia indywidualne, poprzez szkoły, ośrodki kultury oraz inne instytucje.
 3. Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór w języku polskim, o dowolnej tematyce, dostosowany do jego wieku. Czas trwania do 5 min.
 4. Uczestnicy występują bez wsparcia chórku na żywo z jednym akompaniatorem lub podkładem muzycznym (bez nagranego chórku) na płycie CD lub pendrivie – podkład dostarczany jest akustykowi bezpośrednio przed występem.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania, nagrania podkładów muzycznych. Sugerujemy posiadanie podkładu na więcej niż jednym nośniku.
 6. Dopuszcza się możliwość występu bez akompaniamentu.
 7. Uczestnicy nie mogą wykonywać utworów ludowych oraz prezentowanych przez siebie na poprzednim festiwalu w Zdunach.
 8. Wykonawcy wpłacają akredytację w wysokości 20 zł od solisty w siedzibie organizatora w dniu prezentacji. Akompaniatorzy nie wnoszą opłat.

Ocena i nagrody:

 1. Jury konkursu powołuje organizator.
 2. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
  • dobór repertuaru,
  • walory wokalne,
  • umiejętności warsztatowe,
  • interpretacja utworu,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 3. Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 4. Decyzją jury i organizatora mogą być przyznane nagrody specjalne.
 5. Decyzja jury jest ostateczna.

Uwagi końcowe:

 1. Organizator Festiwalu zapewnia:
 • sprzęt nagłaśniający, pianino, keyboard, odtwarzacze, mikrofony,
 • poczęstunek.
 1. Za sprzęt i rzeczy osobiste zgubione w czasie Festiwalu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrań festiwalowych,  wizerunku oraz danych wykonawcy i opiekuna  w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
 3. Uczestnicy konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie) wyrażają zgodę  na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
 4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
 5. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator:

 

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny
99-440 Zduny 1F, powiat łowicki, woj. łódzkie

tel.  46/838-76-08,  46/838-74-16,
www.bdkzduny.pl, e-mail: bdk@bdkzduny.pl

TAK BYŁO KIEDYŚ!

LOKALIZACJA
Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny

Skip to content