Wybierz, które z proponowanych kierunków rozwoju naszego Domu Kultury mają dla Ciebie szczególne znaczenie. Twoja odpowiedź posłuży nam w formułowaniu celów i organizowaniu przedsięwzięć, które będą realną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Możesz wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi. Dziękujemy!
  • Add your answer
Skip to content