Informacja od Pani Krystyny Guzek, przewodniczącej Stowarzyszenia Seniorów Gminy Zduny:

Z opłatkiem w dłoniach, z życzeniami na ustach „pokój nam wszystkim”. Zarząd Stowarzyszenia Seniorów Gminy Zduny i aktyw społeczny Zespołu Wokalnego „Wrzos” łączy się ze wszystkimi seniorami, pracownikami Biblioteki i Domu Kultury, prezesami SKR i GSSCH, władzą samorządową, księdzem proboszczem z nadzieją, że wkrótce minie pandemia i życie wróci do normalności – będziemy mogli spotykać się zgodnie z ustalonym harmonogramem i organizować imprezy integracyjne.

Na dzień dzisiejszy, mimo trudnego czasu, tradycję należy podtrzymywać i Święty Mikołaj odwiedzi członków Zespołu Wokalnego „Wrzos”, łączników i aktywnych członków Stowarzyszenia w ich domach i wręczy upominki od Wójta Gminy Zduny, dyrektora BPiDK Gminy Zduny oraz zarządu Stowarzyszenia.

Do siego roku!

Skip to content