Szanowni  mieszkańcy!

Dzień 30 września 2021 r. to ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy a odmowa grozi karą grzywny (art.57 ustawy o statystyce powszechnej).

W związku z powyższym, w ramach pomocy mieszkańcom, Wójt Gminy Zduny – Gminny Komisarz Spisowy po raz kolejny organizuje Punkt Spisowy.

Spisu dokonywali będą pracownicy urzędu ? członkowie Gminnego Biura Spisowego w dniu:

25 września 2021 r. (sobota)  w Urzędzie Gminy Zduny w godz. 08:00-20:00

Osoby, które będą chciały skorzystać z powyższej formy spisania się muszą zgłosić się z dowodem osobistym,
Nr PESEL domowników i posiadać wiedzę m.in. o roku budowy oraz powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Skip to content