Wójt Gminy Zduny – Krzysztof Skowroński zaprasza na rodzinny festyn „Podłowickie folk(l)ove”, który wystartuje 12 września o godz. 14.00 na boisku szkolnym w Zduńskiej Dąbrowie. W programie imprezy mnóstwo atrakcji i znakomitej muzyki:

 • 14.00-14.30 ? zespół wokalny ?Wrzos?
 • 14.30-15.10 ? zduńscy artyści w piosenkach Krzysztofa Krawczyka
 • 15.10-15.30 ? Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca ?Zduny?
 • 15.30-16.00 ? kapela Szymona Mońki z Zielkowic
 • 16.00-16.30 ? Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”
 • 16.45-17.45 ? Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej
 • 17.45-18.45 ? Grupa ?Hocus-Pocus?
 • 19.00-20.00 ? zespół Piękni i Młodzi? ? koncert finałowy
 • 20.00-23.00 ? potańcówka z zespołem ?Hocus-Pocus?

Ponadto: darmowa strefa zabaw dla dzieci (dmuchańce, trampoliny, zjeżdżalnie), strefa wystawiennicza i stoiska handlowe, konkursy z nagrodami, poczęstunek od KGW i wiele innych atrakcji. Nie możesz tego przegapić!

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber
 • Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński.

ORGANIZACJA/ARTYŚCI:

 • Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie
 • Retro Łowiczanka
 • Retro Xężanki
 • Piękni i Młodzi Official
 • Kapela Szymona z Zielkowic
 • Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej
 • RZPiT „Boczki Chełmońskie”
 • Hocus-Pocus.pl

_

 • 1 – wejście numer 1 na teren koncertu i do strefy zabaw dla dzieci
 • 2 – wejście numer 2 na teren koncertu i do strefy zabaw dla dzieci
 • 3 – strefa wystawienniczo-handlowa
 • 4 – strefa gastronomiczna
 • 5 – wjazd i parking wyłącznie dla artystów
 • 6 – pogotowie ratunkowe (strefa organizatorów)
 • 7 – namiot organizacyjny
 • 8 – scena koncertowa
 • 9 – wóz strażacki z wysięgnikiem
 • 10 – strefa wystawiennicza (ciąg dalszy)
 • 11 – płyta boiska (teren imprezy)
 • 12 – strefa bezpłatnych zabaw dla dzieci (dmuchańce, zjeżdżalnie)
 • 13 – wystawa – Klub Żużlowy Orzeł Łódź
 • 14 – blokada drogi

_

Festyn Rodzinny ?Podłowickie Folk(l)ove?

Regulamin

 1. Organizatorzy:
 2. Wójt Gminy Zduny Krzysztof Skowroński
 3. Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny
 4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie
 1. Patronat honorowy:
 2. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber
 3. Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński
 1. Miejsce i termin:
 2. Boisko szkolne przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie
 3. 12 września 2021 r., godz. 14.00
 1. Cel imprezy:

Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności skupionej wokół gminy poprzez promocję łowickiego folkloru oraz polskich, regionalnych i tradycyjnych potraw.

 • Program imprezy:

14.00-14.30 ? zespół wokalny ?Wrzos?,

14.30-15.10 ? zduńscy artyści w piosenkach Krzysztofa Krawczyka,

15.10-15.30 ? Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca ?Zduny?,

15.30-16.00 ? kapela Szymona Mońki z Zielkowic,

16.00-16.30 ? Regionalny Zespół Pieśni i Tańca ?Boczki Chełmońskie?,

16.45-17.45 ? Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej,

17.45-18.45 ? Grupa ?Hocus-Pocus?,

19.00-20.00 ? zespół Piękni i Młodzi? ? koncert finałowy,

20.00-23.00 ? potańcówka z zespołem ?Hocus-Pocus?.

Ponadto: darmowa strefa zabaw dla dzieci (dmuchańce, trampoliny, zjeżdżalnie), strefa wystawiennicza i stoiska handlowe, poczęstunek od KGW i wiele innych atrakcji.

 • Uwagi ogólne i organizacyjne:
 • Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy plenerowej będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 • Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.
 • Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.
 • Na terenie festynu może przebywać jednocześnie 950 osób. Ewidencji uczestników będą dokonywać osoby powołane przez Organizatorów przy każdym z wyznaczonych wejść na imprezę.
 • Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasady dystansu społecznego oraz pozostałych wymogów sanitarnych.
 • Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 • Zabrania się wnoszenia i posiadania broni, materiałów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych i środków odurzających.
 • Organizatorzy mogą odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom posiadającym lub będącym pod widocznym wpływem przedmiotów i substancji wyżej wymienionych; zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 • Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.: profesjonalną ochronę, służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio oznaczone. Zapewniają pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.
 •  Organizatorzy, w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi, uprawnieni są do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizatorzy utrwalają również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 • Organizatorzy wyznaczają strefy podziału imprezy:
 • scena wraz z zapleczem techniczno-socjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępne dla publiczności,
 • widownia ? miejsca stojące oraz siedzące na płycie.
 • strefa wystawienniczo-handlowa,
 • strefa gastronomiczna,
 • strefa bezpłatnych zabaw dla dzieci (dmuchańce, zjeżdżalnie),
 • parking dla artystów
 • parking dla uczestników imprezy.
 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy                     z uzasadnionych, ważnych powodów.
 • Służby porządkowe (ochrona), legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy: sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,  legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty, wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy plenerowej lub obiektu,           a w przypadku nie wykonania takich poleceń ? wezwania ich do opuszczenia imprezy, stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.), ujęcia,                   w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.
 • Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy plenerowej.
Skip to content