Według Światowej Organizacji Zdrowia autyzm występuje u 1 na 100 osób, co oznacza, że w naszym kraju żyje blisko 400 000 osób z autyzmem. Są jeszcze ich rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że autyzm dotyczy nawet 3 mln osób w Polsce.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i ma na celu propagowanie wiedzy na temat spektrum zaburzeń autystycznych oraz wzmocnienie akceptacji dla osób w spektrum i zwrócenie uwagi na historie, z jakimi mierzą się każdego dnia.

Skip to content