Niech się dzieje co bądź; Po prostu przyjdź i bądź (…)
Po drodze nawet zbłądź; Lecz w końcu przyjdź i bądź
Przyjdź, bo czekam… Twoja Biblioteka

Alicja Majewska „Po prostu przyjdź i bądź”

Skip to content