A u NAS zima

 • Przedmiotem konkursu jest makieta przedstawiająca miejsce charakterystyczne dla gminy Zduny w zimowej odsłonie.
 • Praca może przedstawiać budynki, miejscowości, otwarte przestrzenie.
 • Podstawa makiety powinna mieć wielkości formatu A3, natomiast wysokość największego elementu nie może być większa niż 25 cm.
 • Technika wykonania, materiały z których będą zrobione poszczególne elementy ?zimowego krajobrazu zduńskiego? ? dowolne.
 • Konkurs adresowany jest do całych rodzin: dzieci, rodziców, dziadków, krewnych ? mieszkańców gminy Zduny.
 • Każdy zespół/rodzina może wykonać tylko jedną pracę.
 • Prace należy dostarczać do siedziby BPiDK w godzinach otwarcia do dnia 20.01.2020 r.
 • Każda praca powinna mieć dołączoną kartę zgłoszenia dostępną na stronie bdkzduny.pl
 • Autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
 • Uczestnicy wyrażają również zgodę na prezentację prac na stronach internetowych BPiDK oraz na wystawie stacjonarnej i online.
 • Prace oceni komisja konkursowa, a laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe, o których wręczeniu zostaną powiadomieni w odpowiednim terminie.
 • Wszelkie sprawy sporne, nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Zduny – Pan Krzysztof Skowroński.
Skip to content